घर > हाम्रोबारे >उत्पादन आवेदन

उत्पादन आवेदन

लक्सफाइटर एलईडी बत्तीहरू हलोजन प्रकाश र HID प्रकाशको प्रतिस्थापनको लागि मोटर वाहन उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

--- कार उद्योग

--- ट्रक र बस उद्योग

--- बन्द सडक वाहन उद्योग

--- मोटरसाइकल उद्योग


google-site-verification=BV8k8ytap63WRzbYUzqeZwLWGMM621-cQU9VFt_043E